Photo by hxdyl/iStock / Getty Images
  • Vi gör Import och Export deklarationer och  är uppkopplade mot TDS (tulldatasystemet) vilket innebär snabba svarstider och full kontroll.
  • Vi är AEO certifierade av Tullverket. Detta innebär att vi är godkänd ekonomisk aktör (AEOC) – tullförenklingar. 
  • Vi är placerade på steg 4 i Servicetrappan. Våra rutiner är dokumenterade och kvalitetssäkrade.
  • Vi har också tecknat en överenskommelse om Samverkan Mot Tullbrottslighet (SMT) med Tullverket.