Varuförsäkring

Efter skriftlig begäran om varuförsäkring tecknar ni ASSAR = All shipments safe – all risk

Vill du veta mer ? Kontakta oss på info@logicom.se